MARVEL MACHINE TOOLS PVT. LTD.

Företagsnamn
MARVEL MACHINE TOOLS PVT. LTD.

stad
MUMBAI

land
Indien

postnummer
400001

adress
304 ~ 306 Himalaya House, 79 Palton Road

region
Maharashtra

telefon
+91 22 2265 7481
+91 22 2265 7482År : 2002
Maximal kraft (tryck) : 181.4 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 2400 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 800 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 20 1/min
Indien
År : 2001
Maximal kraft (tryck) : 99.8 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1780 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 680 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 50 1/min
Indien
År : 2001
Maximal kraft (tryck) : 99.8 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1080 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 680 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 50 1/min
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 453.6 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 2800 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 2000 mm
Minsta längd på skjutlaget : 500 mm
Indien
År : 2001
Maximal kraft (tryck) : 54.4 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 900 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 550 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 70 1/min
Indien
År : 2001
Maximal kraft (tryck) : 99.8 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1780 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 680 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 35 1/min
Indien
År : 2009
Diameter på bordet : 2000 mm
Maximala styrdiameter : 1850 mm
Maximal höjd på arbetsstycket : 1250 mm
Minsta bordet rotationshastighet : 5 1/min
Indien
År : 2002
Maximal kraft (tryck) : 136.1 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1250 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 750 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 40 1/min
Indien
År : 2000
Längd på arbetsbordet : 1150 mm
Bredd på arbetsbordet : 470 mm
Maximal rotationshastighet på den vertikala spindeln : 1000 1/min
Reselängd X-axeln (mekanisk matning) : 1000 mm
Indien
År : 2001
Maximal kraft (tryck) : 136.1 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1460 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 760 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 40 1/min
Indien
År : 2000
Längd på arbetsbordet : 4020 mm
Bredd på arbetsbordet : 2400 mm
Maximal rotationshastighet på den horisontella spindeln : 6000 1/min
Reselängd X-axeln (mekanisk matning) : 4020 mm
Indien
År : 2002
Maximal kraft (tryck) : 99.8 t
Maximalt antal slag per minut (automatisk arbete) : 40 1/min
Minsta längd på skjutlaget : 200 mm
Justering av löparen : 100 mm
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 99.8 t
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 99.8 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1070 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 610 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 50 1/min
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 150 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1270 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 670 mm
Halsdjup (avstånd från ramen till reglaget axeln) : 570 mm
Indien
År : 2011
Längd på arbetsbordet : 1000 mm
Bredd på arbetsbordet : 460 mm
Reselängd X-axeln (mekanisk matning) : 850 mm
Rese längd Y-axeln (mekanisk matning) : 13081 mm
Indien
År : 2007
Längd på arbetsbordet : 1100 mm
Bredd på arbetsbordet : 590 mm
Reselängd X-axeln (mekanisk matning) : 850 mm
Rese längd Y-axeln (mekanisk matning) : 560 mm
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 136.1 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1450 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 760 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 40 1/min
Indien
År : 2000
Längd på arbetsbordet : 1150 mm
Bredd på arbetsbordet : 470 mm
Maximal rotationshastighet på den vertikala spindeln : 8000 1/min
Reselängd X-axeln (mekanisk matning) : 26670 mm
Indien
År : 2007
Minsta matning i X-axelns : 850 mm/s
Minsta matningen i Y-axeln : 520 mm/s
Minsta matning i Z-axelns : 14224 mm/s
Indien
År : 2002
Maximal kraft (tryck) : 49.9 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 800 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 500 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 60 1/min
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 49.9 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 800 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 500 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 60 1/min
Indien
År : 2002
Maximal kraft (tryck) : 49.9 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 18034 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 9652 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 90 1/min
Indien
År : 2001
Maximal kraft (tryck) : 31.8 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 610 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 380 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 55 1/min
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 40.8 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 780 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 120 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 70 1/min
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 99.8 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1190 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 615 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 40 1/min
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 99.8 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 1000 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 620 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 45 1/min
Indien
År : 2000
Maximal kraft (tryck) : 22.7 t
Längd hos bottenarbetsbordet : 550 mm
Bredd hos bottenarbetsbordet : 300 mm
Maximalt antal slag per minut (manuellt arbete) : 90 1/min
Indien